Plagen tijdens de muizenplaag

Het heeft enige tijd geduurd voor er een natuurlijke kringloop ontstond. Aan het ontbreken daarvan wijt Evert de Boer de muizenplagen, die overigens niet voor iedereen een last bleken te zijn.

muizen

Oostelijk Flevoland. Detail van door muizen afgevreten luzernewortels (foto J.U. Potuyt, collectie RIJP)

Alle rechten voorbehouden

En dat had ook te maken met de kringloop, dat je op een gegeven moment van een aantal dieren, bijvoorbeeld muizen, muizenplagen kreeg. Enorm. Ik herinner me nog een keer dat wij dus aardappels hadden en pootgoed. En dat moest geladen worden op een vrachtwagen. En toen was er een chauffeur die haalde een geintje uit, die had een broodtrommel bij zich. Die had het brood ondertussen wel op en die heeft hij vol gedaan met muizen. En in Spannenburg, in Friesland, daar had je zo’n chauffeurscafé, daar heeft hij dat ding los gezet. Nou, de vrouw die daar achter de bar staat, die gilde het natuurlijk uit. Ja, echt heel veel muizen. En dat hield ook in dat er heel veel roofvogels kwamen, alleen ze broedden hier niet. Ze hadden wel hier hun eten, maar niet hun broedgelegenheid. En dat was er in de beginjaren hier heel veel. Maar dat is het enige wat ik mij van de fauna herinner.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland. Interview met de heer Evert de Boer door Anke van Zwoll op 5 januari 2012.

Alle rechten voorbehouden