De achteruitgang van wind- en erfsingels

De natuurwaarde van de oorspronkelijke erf- en wegbeplanting is door allerlei ontwikkelingen nogal achteruitgegaan. Evert de Boer is dan ook niet blij dat de gemeente het onderhoud van sloten en bermen heeft overgenomen.

windsingel Drietorensweg

De windsingel rond een klein bedrijf aan de Drietorensweg in de Nooroostpolder, 1960 (Fotocollectie RIJP, J. Potuyt).

Alle rechten voorbehouden

Ja, nou kijk, de opzet van zo’n hele beplanting van de polder is natuurlijk eigenlijk heel uniek. Want kijk, als je de dorpsbossen neemt, die hadden dezelfde beplanting als de beplanting langs de wegen. En die hadden weer dezelfde beplanting als de erven. Dus eigenlijk was het zo, om even een voorbeeld te noemen, als ik hier aan de oostkant van de Noordoostpolder kom, daar staan bijvoorbeeld beuken, die kunnen heel slecht tegen de wind, dus in het luwste deel van de polder.

Dus zo was het helemaal aangepast. Bijvoorbeeld in het westen van de polder stond heel andere beplanting dan in het oosten van de polder, Maar als je daar naar gaat kijken, dus de bossen en die singels langs de wegen. Die singels langs de wegen zijn voornamelijk gesneuveld doordat sloten mechanisch schoongemaakt werden. Vroeger werd het met de zeis gedaan, het maakte niet uit dat er een windsingeltje was. Kijk, en dat had ook weer zijn bekoring, want daar zaten ook allemaal dieren in. En dat is natuurlijk eigenlijk heel snel verdwenen nadat de wegen overgenomen zijn door de Gemeente Noordoostpolder. Dat is nu, dit jaar, 50 jaar geleden. Toen zijn heel veel van die windsingeltjes aan de wegen verdwenen.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland. Interview met de heer Evert de Boer door Anke van Zwoll op 5 januari 2012.

Alle rechten voorbehouden