Schatgraven op kavel J114 en J115

Chris en Coby Bulk vonden op hun kavels veel voorwerpen die afkomstig moesten zijn van vergane schepen. Veel van hun vondsten vonden hun weg naar de heer Van der Heide, conservator van Museum Schokland.

munten_verkl.jpg

Munten.

Ja, van alles hebben wij in de grond gevonden: schaatsen, ook munten. Coby heeft ze voor de dag gehaald. Nou, die vonden we gewoon ja. Ze denken dat het niet van boeren afkomstig is, maar van schepen die tegen Schokland aankwamen. Dat zijn allemaal munten. Laat eens kijken, het zijn een Carolus, en één van zestienhonderd…zeventig, drieënzeventig staat er op. […].

D’r kwam zo wat een man uit Nagele, De Jong heette die, en die kwam in Nagele wonen. En daar kregen we kennis aan. Die zegt:

"Joh, wat doe jij met al dat spul wat je er uit gooit?"

Ik zeg: "Wat ik er mee doe?" Ik zeg: "Dat gooi ik op een plek in de singel of wat." Hij zegt:

"Dat moet je niet doen, je moet het naar Schokland brengen." 

Ik zeg: "Schokland?" "Ja" zegt hij: "Die Van der Heide wil dat hebben." Dus deden we dat in plaats van in een kruiwagen in zakken en dan bracht ik zo af en toe een deel in zakken.

En nou, toen schreef Van der Heide daar jaarlijks een boek van en dan stond er gewoon aangegeven: gevonden op kavel die en die. [Onze kavels waren] J115 en J114. […]. Wat krijg je dan? Dan wordt het gepubliceerd en er zijn mensen die van alles zoeken met van die detectors. Dus ja, die kwamen hier. In het begin kwam er eens een die kwam vragen of hij het mocht proberen. Ik zei: "Doe maar, je vindt toch niks." Maar toen later kwamen er als maar meer. Dat vertelt het aan elkaar. "Dat brengen de kraaien rond", zegt men dan. Het meeste is wel weg. Ik geloof ook, ik heb het idee dat het niet meer mag.

Dus nu moet je een vergunning hebben als je aan het zoeken bent. […] Wij kregen van Domeinen ook bericht dat we dat niet zomaar moesten toestaan. Dan reden ze voorbij de boerderij en gingen ze daar allemaal aan het zoeken. En daar hebben ze nog wat gevonden ook, want dit hebben hun ook, dat heb ik niet gevonden, dat hebben hun gevonden. En dan gaven ze af en toe eens een paar munten of wat anders. De mooiste hebben ze zelf gehouden. We hebben ook een asbak gekregen en ze vonden een gouden munt.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland. Interview met mevrouw Coby Bulk-Oosting (aangevuld door haar man Chris Bulk) door Willy Heukers-ten Bosch, 21 maart 2012.

Alle rechten voorbehouden