Er stond één paal en daar moest Emmeloord zijn

Het lijkt een eenvoudige opdracht: piketten uitzetten in Emmeloord. Lucas Huizinga maakte met zijn collega’s een tocht van meer dan vijftien uur lopen door modder en mist om de klus te klaren.

Emmeloord1943

De beginfase van Emmeloord (foto Batavialand, collectie J. Pander).

Alle rechten voorbehouden

Ja, ik heb nog een verhaal. Of dat interessant is? Direct in december 1941 - dat is het begin van de drooglegging – werden we uitgezocht, met nog een stuk of zes jongens, om naar Emmeloord te gaan. Daar moesten we piketten plaatsten, want daar zou een kamp gebouwd worden, op Emmeloord. Maar Emmeloord was er nog niet, er stond alleen één paal in de grond. Door de Zuiderzeewerken was die er al ingedrukt toen het water er nog stond. Dus wij wisten, daar moest Emmeloord komen. Toen gingen we lopende van Blokzijl naar Marknesse, maar Marknesse was er ook niet. En er was nog geen fietspad, nog niks. We gingen door de blubber heen hè. Maar we moesten wel zeven kilometer van Blokzijl naar Marknesse lopen. Dat was al een heel stuk van de dag en daar lag een boot van de Zuiderzeewerken en die ging door de Lemstervaart zo verder. Zo kwamen wij op Emmeloord. Nou, daar stonden we in het slijk.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland. Interview met de heer Lucas Huizinga door Dicky Meijer op 25 november 2010.

Alle rechten voorbehouden