Stan Steijaert

Stan Steijaert (Graauw, 1942) kwam in 1966 naar Oostelijk Flevoland om een loopbaan in de nieuwe polders te beginnen. Hij werkte eerst als domeinopziener, regelde daarna de uitgifte van landbouwbedrijven in Oostelijk Flevoland, werkte bij Recreatieve Vestigingen en gaf leiding aan de landbouwkundige afdeling. Tegenwoordig woont Stan in Lelystad.