De aanleg van campings en jachthavens

Nadat de boerderijen waren uitgegeven is Stan Steijaert gaan werken bij de afdeling Recreatieve Vestigingen van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Daar viel van alles onder, van campings tot jachthavens.

strand veluwemeer

Oostelijk Flevoland, 23 augustus 1967. Het strand van het Veluwemeer nabij de "Rivièra-camping" (foto J.U. Potuyt, collectie RIJP).

Alle rechten voorbehouden

Bij de Recreatieve Vestigingen. Ja weer een heel ander soort deel van de inrichting van de polder. Het agrarische, daar waren we behoorlijk mee bezig geweest. Maar ja, in Flevoland is ook ongeveer een vierde van de totale oppervlakte toentertijd bestemd voor recreatie, bossen, woningen en water enzovoorts. Dat betekent dat ook daar een heel inrichtingsidee en krachtenveld achter zat om ook dat tot een succes te maken. En vanzelfsprekend is dat de uitgifte van jachthavens, van campings. Ik noem met name de Rivièracamping. Die van de familie Peek, een bekende naam in de polder, die één van de trekkers was. Een aantal strandpaviljoens, vier stuks, langs de Veluwerandmeren. Daar begon het eigenlijk allemaal een beetje mee. Voor mij was dat nieuw ja, dat je daar ook huurcontracten en erfpachtcontracten voor moest maken, want daar zat ook een financiële achtergrond achter.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland. Interview met de heer C.A.P. Steijaert door Nico de Jong op 7 mei 2012.

Alle rechten voorbehouden

Media