Jan Muller

Jan Muller (Hattem, 1926) kwam in 1953 naar de Noordoostpolder als ontginningswerker. Tot 1992 was hij in dienst bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Na het ontginningswerk werkte Jan in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland aan de bodemkartering. Op de afdeling Biologie hield hij zich bezig met vis- en vogelonderzoek in de Oostvaardersplassen. Tegenwoordig woont Jan in Lelystad.