Greppels trekken met de spekhaak

Het eerste werk dat Jan Muller als landarbeider in de Noordoostpolder moest doen, was sloten en drains uitzetten. Het voorwerk werd gedaan door de zogenoemde spekhaak.

spekhaak

Rupsvoertuig met greppelfrees, de zogenaamde 'spekhaak', in Oostelijk Flevoland (foto Batavialand, collectie Land in Wording II).

Alle rechten voorbehouden

(We moesten) sloten uitzetten en drains, daar staan dan hekkies boven zo’n greppel. En waarom is het een greppel waar je in stond te werken? Het is omdat de eerste afwatering via die greppels ging. Die greppels waren getrokken door de spekhaak, een enorme éénbladige ploeg. Hoe hoog zou dat ding wel wezen? Hij zal zo’n anderhalve meter hoog wezen. Het was dan de eerste aanzet, want dieper kon die niet met die spekhaak. Een verder nadeel, tussen haakjes, van die spekhaak: hij schoof net als een echte ploeg de grond omhoog en dan viel het op zijn zijkant, en dan half op de rand van de greppel. Dat moest allemaal nog weer verwerkt worden. In een later stadium is, zeker in Zuidelijk Flevoland, een heel andere machine gemaakt,  die de grond weggooide. Wat weer nadelen had, vanwege  de manier waarop de grond viel: dan had je allemaal plekken waar de eerste tijd helemaal geen streep lucht bij kon komen met alle gevolgen van dien.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland. Interview met de heer J. Muller door Nico de Jong op 14 februari 2012.

Alle rechten voorbehouden