Het openbaar vervoer van en naar Lelystad Haven, 1956

Door: Fallback image
1 geïnteresseerde

Marie Middelburg vertelt:

De weg Lelystad-Harderwijk, gelegen op de kruin van de Knardijk, was op 2 maart 1956 geblokkeerd door kruiend ijs, 1956

De weg Lelystad-Harderwijk, gelegen op de kruin van de Knardijk, was op 2 maart 1956 geblokkeerd door kruiend ijs, 1956

Alle rechten voorbehouden

’s Morgens ging er een bus om half acht. Een paar kinderen van het Werkeiland gingen in Harderwijk naar de middelbare school. Daar reed die bus ook op. Om twaalf uur ging er ook een bus en ’s middags om een uur of één. Met de bus van één uur ging ik vaak mee om in Harderwijk boodschappen te doen. De bus was om vier uur of half vijf weer terug op het Werkeiland. Dat was gewoon een reguliere busdienst van de VAD.

Bron: Batavialand te Lelystad, Project Cultureel Flevoland, Interview met Marie Middelburg, 21 januari 2005.

Alle rechten voorbehouden