De eerste bewoners van Dronten willen een ijsbaan, 1960

1 geïnteresseerde

Lammert Segaar, oud-voorzitter van de dorpsvereniging, vertelt:

ijsbaan in Dronten

Winterpret op de ijsbaan te Dronten, 1967 (Fotocollectie RIJP, J. Potuyt).

Alle rechten voorbehouden

Een duidelijker voorbeeld is dat we een ijsbaan wilden hebben. Je ging naar een landbouwkundig opzichter toe:

"We willen graag een ijsbaan hebben."

En dat ging allemaal zo gemakkelijk. Die stelde een paar bulldozers beschikbaar en een paar van zijn arbeiders. Als je het ’s maandags zei, dan werd er ’s dinsdags een dijk gemaakt en er werden pompen aangelegd. Binnen een week had je je ijsbaan. Dat kostte allemaal niets. Je kon echt wat presteren in die tijd. Andere dingen gingen wat minder gemakkelijk.

Bron: Batavialand te Lelystad, Project Cultureel Flevoland, Interview met Lammert Segaar, 12 januari 2005.

Alle rechten voorbehouden