Buurthuis De Krakeling

1 geïnteresseerde

Buurthuis De Krakeling in de Atolwijk speelde een belangrijke rol bij de integratie van de Marokkaanse gemeenschap in Lelystad. Arie Visser, die 35 jaar voorzitter was van De Krakeling, vertelt.

Krakeling

De Krakeling is sinds 2011 gevestigd in het multiculturele centrum Atolplaza. In de Atolpaza zijn ook twee scholen gevestigd, een openbare en een islamitische lagere school, de GGD, de SKL (de kleuteropvang), een wijkpost en buurtvoorlichters.(foto Henk Pruntel)

Alle rechten voorbehouden

Wij hebben daar na 2000 wel, omdat toen onder de allochtone vrouwen meer expansiedrift kwam en ze wat zelfbewuster werden, vrouwenorganisaties in oprichting gekregen die bij ons bijeenkomsten hielden. ‘Praten en Breien’ bijvoorbeeld met Thea Laffra is bij ons in De Krakeling begonnen…. Dat is begonnen met wat oudere dames die de moed kregen om uit het huis gesleurd te worden…. De Stichting Insaf, ook een allochtone organisatie, is bij ons opgericht [2003]…. De Stichting Insaf, dat zijn allemaal jonge meiden. Je moet goed bedenken, die Marokkaanse jonge meiden hebben allemaal een goede schoolopleiding genoten, want ze maken hun school veel beter af en veel meer dan de jongens. Dat is onvoorstelbaar, hoor! Ik heb respect voor ze….

Ook de Buurtvaders – af en toe willen ze dat niet meer weten – zijn bij ons begonnen. De Krakeling heeft zelfs eens tijdens de Ramadan gedeeltelijk gefunctioneerd als gebedsruimte. We hadden twee torentjes en in één van die torentjes had je een vrij dichte ruimte, vanwege de computerclub die daarin zat. En dan kwamen ze ’s avonds met het gezicht naar het oosten. Die gang stond dan vol schoenen. Dan ging allemaal in hele goede harmonie, pais en vree.

Bron: Batavialand te Lelystad Project Nederlanders – Wereldburgers, interview met Arie Visser op 1 oktober 2012 te Lelystad.

Alle rechten voorbehouden