Buurtvaders in Lelystad

Buurtvaders is een Marokkaans initiatief dat onder meer tot doel heeft overlast van jongeren voorkomen, het imago van de jongeren te verbeteren om zo de integratie in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Moestafa El Mhassani vertelt.

Buurtvaders Lelystad

Buurtvaders Lelystad (bron www.buurtvaders-lelystad.nl).

Alle rechten voorbehouden

De Buurtvaders is een heel goed initiatief. Ik ben bij gesprekken van de Buurtvaders geweest. Ze organiseren spreekavonden en dan gaat het over opvoeden.

“Voeden wij onze kinderen goed op? En wat doen wij niet goed?”

Er wordt gewoon open en eerlijk over gepraat. Dat is een hele vooruitgang. De mensen die als eersten hier kwamen, zijn dat niet gewend. Dat kun je hen niet kwalijk nemen. Ze zijn niet opgevoed met praten. Maar de generatie daarna praat er gewoon over: “Nou ja, ik kan mijn zoon niet goed in de hand houden!” Daar werd vroeger niet over gepraat. En eerder bij Nederlanders ook niet!

Ik zie, zeg maar, dat er hele grote stappen vooruit zijn gezet. Men praat over alles en door praten zorg je dat er een trendbreuk komt in dat hele achterdochtige, van alles in je houden, niets kwijt willen, want door er niet over te praten houd je het probleem. Maar door het praten over een probleem, door het delen van het probleem met derden, maak je stappen in de richting van een oplossing.

Bron: Batavialand te Lelystad, Project Nederlanders – Wereldburgers, interview met Moestafa el Mhassani op 8 februari 2013 te Lelystad.

Alle rechten voorbehouden