Maatschappelijke ontwikkeling in Marokko

1 geïnteresseerde

De Marokkanen in Nederland lopen achter bij de Marokkanen in Marokko. Moestafa el Mhassani vertelt.

Marokkaanse gastarbeiders in Lelystad-Haven, juni 1972

Marokkaanse gastarbeiders in Lelystad-Haven, juni 1972 (Batavialand, Collectie Ettema).

Alle rechten voorbehouden

Kijk, de Marokkaan die hier woont is aan het verwesteren, maar hij loopt achter bij de Marokkaan die in Marokko woont. De Marokkaan die in Marokko woont, is zich vooruit aan het ontwikkelen. De Marokkaan die hier woont en teruggaat met vakantie naar Marokko, weet niet wat hem overkomt. De Marokkanen van de eerste generatie die in de jaren zeventig hierheen zijn gekomen, hebben de ideeën van 1970 meegenomen en zijn hier blijven steken. In Marokko niet. Daar zijn ze verder. Dus, de Marokkaan die daar woont, heeft zich ontwikkeld, heeft andere ideeën. Ik heb altijd moeite met het 'verwesteren'. In Marokko zijn ze verder dan heel veel Marokkanen hier. Echt waar. Heel veel Marokkanen van hier gaan terug en denken:

"Waar ben ik in Godsnaam terecht gekomen?!"

Daar zijn ze verder ontwikkeld.

In Marokko ken ik oudere vrouwen van zestig jaar die een opleiding volgen. Dat zie ik hier niet. De vrouwen hier zitten thuis. Ze willen wel, maar het is er niet. Daar niet. Dus de Marokkaan in eigen land heeft zich veel verder ontwikkeld dan de Marokkaan die hier woont en die wel wil, maar die weet niet hoe. En als hij wat probeert, dan stoot hij zijn hoofd: taalachterstand. Dus het 'verwesteren'?!

De vraag, zeg maar, dat de kinderen zorg dragen voor hun ouders, wordt in Marokko al minder. In Nederland zijn we het aan het terugdraaien. We gaan meer aan mantelzorg doen. Mensen die hulp nodig hebben, moeten het eerst bij de kinderen en de buren zoeken, en kunnen dan pas bij de overheid terecht. Hier willen we het weer terug hebben! In Marokko is het ook aan het verwateren. U noemt het 'verwesteren', maar in Marokko zijn ze verder. Man en vrouw werken, kinderen gaan naar een crèche. Dat heb je daar ook! En zorg voor de ouders wordt ook steeds minder. De ontwikkeling die Nederland heeft meegemaakt zijn ze ook in Marokko aan het maken. En ik hoop niet dat ze hem te snel gaan maken. Ze moeten naar Nederland kijken. Nederland is het nu aan het terugdraaien. Ze moeten tot een bepaalde grens en dan stoppen. Snap je wat ik bedoel?

Bron: Batavialand te Lelystad, Project Nederlanders – Wereldburgers, interview met Moestafa el Mhassani op 8 februari 2013 te Lelystad

Alle rechten voorbehouden