Onenigheid op het Werkeiland in 1956

Ir. Jan Middelburg vertelt:

Stuurhuis

Het Stuurhuis in Lelystad Haven, 1956. Het deed dienst als kerkgebouw en als vergaderzaal van het openbaar lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders' (foto Harry Pot, Nationaal Archief/Anefo).

In de nacht van 1 april 1956 (wij woonden er toen al) heeft een stel jongelui - ze waren natuurlijk allemaal in de veertig - op het Werkeiland namen gegeven. Waar het waterleidingsgebouwtje stond werd de Chloorkade. Ook ontstond toen de naam De Lange Jammer. Aan het begin van de Knardijk werd een bord neergezet met een rode rand en in het midden was een zwarte meneer getekend, een priester of een dominee. Met andere woorden: ‘Verboden voor dominees!’

We hebben een rel gehad. Bekius was een geweldige voorstander om van alle kerken één kerk te maken. Maar toen kwam er een streng gereformeerde jongen: ‘Maar dat kan niet!’ Toen ging de hele zaak weer uit elkaar. Mensen die daarop tegen waren, hebben aan het begin van de Knardijk dat bord neergezet: ‘Dominees of priesters verboden.’

Bron: Batavialand te Lelystad, Project Cultureel Flevoland, Interview met Jan Middelburg te Lelystad, 21 januari 2005.

Alle rechten voorbehouden