De band van Nieuw Land met het Koninklijk Huis

Uit het jaarboek van 2012

Door: Fallback image

Nieuw Land kon zich vaak verheugen op belangstelling van het Koninklijk Huis en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. Lees een korte samenvatting uit ons Jaarboek van 2012: Het spoor terug.

Het spoor terug, cultuur historisch jaarboek voor Flevoland, 2012

Pagina 62

Alle rechten voorbehouden
Alle rechten voorbehouden

Media