Artikel

Van het Nieuwe Land naar de overkant

De opening van de Houtribdijk voor het wegverkeer op 14 december 1976 was een heel spektakel

1 geïnteresseerde

Op 14 december 1976 wordt de rijweg op de Houtribdijk geopend door Prins Claus. Voor de openingshandeling vuurde Prins Claus een kanon af, Geuzen ramden de toegangspoort open, het monument De Schakel bij "Trintelhaven" werd onthuld en een peleton soldaten loopt een gedeelte van het dijktracé te voet. Natuurlijk startte de buslijndienst Lelystad - Enkhuizen. De leus voor de lijndienst: En nu per openbaar vervoer van het nieuwe land naar de overkant.
Ook hoort er taart bij een feest!

Alle rechten voorbehouden