Artikel

Hooggeëerd bezoek voor De Afsluitdijk

De Afsluitdijk heeft vaak hoog bezoek ontvangen. Ook het Koningshuis heeft de dijk regelmatig bezocht.

In januari 1927 werd gestart met de bouw en op 28 mei 1932 om 13:02 uur werd het laatste sluitgat "De Vlieter" gesloten. De Afsluitdijk is 32 km lang.

Met het sluiten van de Afsluitdijk was de Zuiderzee afgesloten en werd het zoute water zoet. De Zuiderzee werd IJsselmeer. De voormalige Zuiderzeekust werd niet meer bedreigd met overstromingen. De Afsluitdijk is ook regelmatig bezocht door leden van het Koningshuis, als werkbezoek of voor bijvoorbeeld het onthullen van het monument op de Afsluitdijk.

Alle rechten voorbehouden