Ko Reinhoudt

Ko Reinhoudt (Wolfaartsdijk, 1940) werkte vanaf 1962 als bedrijfsvoorlichter bij de fruitteeltproeftuin van de RIJP in Kraggenburg. Van daaruit werd de beplanting van het net drooggevallen Oostelijk Flevoland voorbereid. Ko reisde tijdens zijn loopbaan de hele wereld over om te vertellen hoe de fruitteelt in de polders werd aangepakt. Tegenwoordig woont hij in Swifterbant.