De naamgeving van het derde graanbedrijf in Flevoland, 21 augustus 1974

1 geïnteresseerde

Roel van Duin vertelt hoe de naam Hagevoort ontstond.

Graansilo Hagevoort, 1982

Graansilo Hagevoort, 1982 (fotocollectie RIJP; J.U. Potuyt).

Alle rechten voorbehouden

Het lag voor de hand om dit bedrijf evenals de vorige bedrijven naar de vaart te noemen waar het aan ligt (vergelijk Larservaart en Hoge Vaart) en dit geval bijv.: Lage Vaart. Helaas (in dit verband) ligt de installatie niet aan de Lage maar aan de Hoge Vaart en die is al vernoemd.

Vele hoofden hebben zich hierover gebogen, waarbij tenslotte een naam is gekozen die wel verband houdt met Hoge Vaart, maar toch anders luidt, nl.: Hagevoort. De oorsprong van deze naam is een onduidelijk handschrift, zodat een typiste in een notitie het woord 'Hoge Vaart' uittypte als 'Hage Voort'. En dit is het dan geworden.

Bron: Batavialand te Lelystad, Legaat De Kaste, doos 6, ‘Prof.dr R.H.A. van Duin, ‘Inleiding bij opening silobedrijf Hagevoort in Zuidelijk Flevoland’, 21 augustus 1974.

Alle rechten voorbehouden