Evert Vermeer

Evert Vermeer werd in 1943 geboren in Arnhem. Hij werkte als landschapsarchitect voor onder andere de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Daarnaast was hij actief in het openbaar bestuur in de Zuidelijke IJsselmeerpolders. Hij was lid van de Commissie van Advies en de Adviesraad Lelystad, voorlopers van de latere gemeenteraad. In 1976 werd hij lid van het Dagelijks Adviescollege van het openbaar lichaam ZIJP, de voorloper van het college van B&W. In 1980 werd hij wethouder in Lelystad, en in 1986 lid van het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland.

In 1994 werd Evert Vermeer benoemd tot burgemeester van Heerhugowaard. In 2004 ging hij met vervroegd pensioen, maar sinds januari 2011 is hij waarnemend burgemeester van Harenkarspel.