In het begin was er de brandnetel

De plantengroei in de Flevopolders wijzigt steeds. Maar in het begin zag Henk Mondria voornamelijk brandnetel en daarnaast nog wat roodbeen.

Brandnetel

Grote brandnetel (foto Frank Vincentz - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2513895).

Brandnetels. Allemaal brandnetels. In het begin waren er brandnetels. Allemaal brandnetels, riet en brandnetels. Daar begint het bos mee. In het begin had je nog roodbeen, we noemden het altijd roodbeen. En ja, brandnetels en roodbeen, dat was eigenlijk de hoofdzaak wat je tegenkwam. En zo langzamerhand zie je dus, zie je de distel komen. Na de distel komen er wat andere soorten. Later kwam ook de berenklauw nog. Nou, dat was helemaal een problematisch gewas. Wat het nog is. Massaal vermeerderd.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview met Henk Mondria door Carine Nieuwenhuis op 13 november 2013.

Alle rechten voorbehouden