Virusvrije fruitbomen

1 geïnteresseerde

Het virusvrij maken en houden van de bomen is van levensbelang voor de fruitteelt. Bij Lelystad was al heel vroeg een proefveld voor fruitbomen. Ook de N.A.K. speelde daarbij volgens Ko Reinhoudt een belangrijke rol.

Fruitteeltproefbedrijf

Oostelijk Flevoland, 11 maart 1967. Het fruitteeltproefbedrijf op kavel R 18. Het gras tussen de rijen fruitbomen wordt regelmatig gemaaid (Fotocollectie RIJP; J.U. Potuyt).

Alle rechten voorbehouden

Bij de N.A.K., een keuringsdienstbedrijf, worden virusvrije bomen gekweekt. Dat is geen fruitbedrijf. Er staan wel wat fruitbomen, maar die staan er ter controle, of ze virusvrij zijn. Ze maken de bomen virusvrij hè. Dat is een proces geweest, jaren terug al. Als je heel goed je gewasbescherming bijhoudt, blijven die bomen virusvrij. De N.A.K. controleert dat, want dan mag je er hout van snijden en dan kun je het weer gebruiken. Maar op een gegeven moment gaat er altijd ergens wel wat fout. Dus de N.A.K. blijft dat controleren. Die zitten daar dus heel mooi geïsoleerd van de rest van Nederland.

N.A.K. staat voor Nederlandse Algemene Keuringsdienst en dat er een B achter staat, staat dus voor bomen… Wij hadden hier bij Lelystad ook zo’n proefveldje tegen de dijk aan. Er staat nu bos omheen. Dat waren de allereerste bomen die in de polder virusvrij geplant werden. En die werden ook gevolgd van: wanneer worden ze nou virusziek? Maar een boom wordt niet zo gauw virusziek, dan is die misschien al wel tien of twaalf jaar en dan moeten er insecten op gezeten hebben. Dan wordt die wel virusziek, maar dan is die boom al uitgegroeid en heb je er geen schade van.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview met Ko Reinhoudt door Gees Brouwer op 4 april 2013.

Alle rechten voorbehouden