Met twee rugbussen de polder in

Vanaf 1962 werkte Ko Reinhoudt bij de fruitteeltproeftuin van de Rijksdienst in Kraggenburg. Van daaruit werd de beplanting van het net drooggevallen Oostelijk Flevoland voorbereid.

voorkartering

Oostelijk Flevoland. Voorkartering bij Elburg (Fotocollectie Directie Wieringermeer, Wiggers).

Alle rechten voorbehouden

Ik ben in Kraggenburg in de kost gegaan en ik ben daar gaan werken. De proeftuin daar was van de Rijksdienst IJsselmeerpolders. Die hadden al plannen om hier ook met fruit te beginnen, maar toen was hier de polder nog maar net droog. Dus ik werkte in Kraggenburg, maar in deze polder moesten de eerste bomen geplant worden. Aan de Haringweg zijn bomen geplant en achter Biddinghuizen zijn bomen geplant. Kleine aantallen, kijken of het groeit. In Biddinghuizen hadden we bijvoorbeeld op vijf verschillende kavels bomen geplant, want de rijping van de grond was verschillend op die kavels. Ze moesten kijken of die bomen daar ook wilden groeien, omdat het aan de dijken nog veel natter was vanwege de druk onder de dijk door. Kwel. En dan verder de polder in.

Dus dan zetten ze me op de dijk af met twee rugbussen met spuitmiddel en dan moest ik die bomen gaan spuiten. Kon ik precies die vijf kavels aflopen en als ik aan het einde was, dan stond daar wel weer een auto die me meenam.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview met Ko Reinhoudt door Gees Brouwer op 4 april 2013.

Alle rechten voorbehouden