Onkruiden zaaien tegen het verstuiven

Toen Lippe Veenstra aan het werk ging in de Noordoostpolder was het ontginningswerk in volle gang. Een van zijn eerste taken was het bouwrijp maken van een stuk dijk om daar onkruiden te zaaien.

Paarden

Met paarden op het land aan het werk, tijdens of vlak na de oorlog (Batavialand, collectie Roel Winter)

Alle rechten voorbehouden

Ik kwam bij de cultuur. Ik kwam daar en werd rondgeleid door de heer Brandsma, één van de opzichters daar. Ik ben in Kampen in de kost gegaan. Ik kwam daar het water over. Hoe kwam je daar? Ja, op de fiets over het Kampereiland. En dan kon je een ponton overtrekken over beide kanten. En daar stond een grote schuur, hadden ze gebouwd op de dijk. En daar stonden paarden in en daar stonden wat materialen in. En die leidde me daar rond daar. Nou de polder in, kwam je daar in een kale vlakte. Er was toch helemaal niks te doen toen. Ze waren aan het greppels graven en nou ja…

Toen kwam ik bij de heer Grommers, ook een Grunninger. Nou, toen kreeg ik verschillende baantjes. Toen stond er één tractor, een Twentytwo-rups. En daar was een chauffeur uit de Wieringermeer, die tractor kwam ook uit de Wieringermeer, die was daar de chauffeur op. Maar als die weg was, kwam ik er op. Na een tijdje kwam er een tweede trekker en die was toen van mij. Ik ben ermee aan het ploegen geweest. We moesten op de dijk, daar moest een stuk geploegd worden en daar moesten onkruidzaden verbouwd worden. Want die moesten uiteindelijk in de polder gezaaid worden voor het verstuiven en droogmaken. En zo waren er verschillende baantjes. Er moesten draineerbuizen de polder ingebracht worden, maar dat deden in de regel de paardenknechten. Een stel paarden stond daar, ik denk wel dat er een stuk of 16 tot 18 paarden op stal stonden en die gingen met de wagens de polder in. Maar ik ging met de trekker ook wel de polder in.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview met Lippe Veenstra door Nico de Jong op 5 maart 2013.

Alle rechten voorbehouden