Karst van der Meulen

Karst van der Meulen trad in 1941 als technisch tekenaar in dienst van de Dienst der Zuiderzeewerken. Hij was nauw betrokken bij de bouw van de sluizen in Ketelhaven (1953-1957) en de voorbereiding voor de bouw van de Houtribsluizen in Lelystad (1957-1962). Dochter Ida werd in 1961 geboren op Lelystad-Haven.

In 1963 werd hij gedetacheerd bij de Dienst der Lauwerszeewerken en het gezin verhuisde naar Dokkum. In 1969 keerde hij met zijn gezin terug naar het – nieuwe – Lelystad, waar ze een woning betrokken op de Breehorn (Zuiderzeewijk). Hij was toen technisch hoofdambtenaar 1e klasse. Karst van der Meulen leed aan de Ziekte van Bechterew en overleed in 1994. Zijn broer Inne Piet van der Meulen werkte ook bij ZZW.