Willem Profijt

Willem Profijt is geboren in 1957 aan de Ramsweg bij Ens. Zijn vader was landarbeider bij de Directie van de Wieringermeer (vanaf 1963 Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders). Willem ging als kleine jongen vaak met zijn vader mee de polder in.