Artikel

Geschiedenis van Flevoland zichtbaar op NS-station Lelystad Centrum

Op 8 oktober heeft directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, drs. Marjan Hammersma, een bijzondere vaste maquette op NS-station Lelystad Centrum onthuld.

De maquette, die door Nieuw Land Erfgoedcentrum is ontwikkeld in opdracht van Stichting Cultuurspoor Nieuwland, toont de geschiedenis van Flevoland van de prehistorie tot nu in een driedimensionale uitwerking.

De maquette laat aan één zijde Flevoland in doorsnede zien zoals het nu is, met de stations van de Flevo- en Hanzelijn en de belangrijkste landschappelijke elementen zoals de Oostvaardersplassen en een scheepswrak. Aan de andere zijde is een doorsnede van het prehistorische Flevoland te zien ten tijde van de Swifterbantcultuur. In het midden ligt de Zuiderzee. De maquette toont de diepere aardlagen van Flevoland met daar bovenop de huidige NS-stations. De belangrijkste opgravingen zijn aangegeven, zodat belangstellenden de relatie kunnen leggen tussen de ligging van de stations en het prehistorische landschap. Aan beide zijdes van de maquette zijn door middel van draaiknoppen labels omhoog te draaien met meer informatie over de bijzondere plekken in Flevoland.

De maquette in de hal van het NS Station Lelystad Centrum is ontwikkeld door Nieuw Land en kwam tot stand met financiële bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland en de provincie Flevoland.

Stichting Cultuurspoor Nieuwland

Stichting Cultuurspoor Nieuwland is opgericht in juli 2010 en heeft ten doel het ondersteunen en faciliteren van maatschappelijke, educatieve en culturele activiteiten in het stationsgebied van Flevoland ter verbetering van de verblijfskwaliteit, de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de stations. Kijk op www.cultuurspoornieuwland.nl.

Nieuw Land

Nieuw Land, museum + archief + studiecentrum, toont de geschiedenis van Flevoland, van de prehistorie t/m nu met diverse tentoonstellingen, activiteiten en lesprogramma's. Aan de Lelystadse kust werken Bataviawerf, Nieuw Land en RCE-Scheepsarcheologie samen aan een nieuw cultuurbelevingspark.

Alle rechten voorbehouden