Artikel

Zover je keek was er niks

Boekje met mooiste verhalen van Landschapsbeheer Flevoland op Flevolands Geheugen

1 geïnteresseerde

De mooiste verhalen van Landschapsbeheer Flevoland op Flevolands Geheugen zijn door historica Lenie Hanse-Bolle gebundeld en van tekst voorzien in Zover je keek was er niks. Ooggetuigen over de geschiedenis van het Flevolandse landschap.

Heeft u interesse in dit boek? Het boek is beschikbaar in de boekhandel, de winkel van Batavialand en via internet:

ISBN 978- 90-821042-0-2 voor €17,50.

Alle rechten voorbehouden