Artikel

Nieuw Land maakt archief Noordoostpolder uit 1942-1965 voor publiek toegankelijk

Lelystad - Vanaf nu kan iedereen via de catalogus op de site van Nieuw Land, zoeken in het archief van het openbaar lichaam De Noordoostelijke Polder uit de periode 1942-1965.

Niet alleen inventarisbeschrijvingen, maar ook digitale bestanden zijn online te vinden. De documenten kunnen worden ingezien in het studiecentrum van Nieuw Land. Het studiecentrum is elke dinsdag t/m donderdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

In het archief zijn collecties opgenomen van Openbaar lichaam De Noordoostelijke Polder (1936) 1942-1962 (1986), Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van het openbaar lichaam De Noordoostelijke Polder, periode 1942-1961, Bescherming Bevolking, kring Noordoostpolder-Urk, (1953) 1954-1959 (1964), Geneeskundige- en Gezondheidsdienst openbaar lichaam De Noordoostelijke Polder, 1947-1953, Stichting 10 jaar Noordoostpolder, 1951-1953 en Stichting Carillon Poldertoren, 1958-1962.

Janny Bode, medewerkster van de gemeente Noordoostpolder, maakte de archiefinventaris die als basis diende voor de beschrijving van alle stukken. De Noordoostpolder bracht de genoemde archieven over naar Nieuw Land in 2013.

Via de catalogus op de site van Nieuw Land www.nieuwlanderfgoed.nl (onder Archief en bij Catalogus), kan worden gezocht in de archieven. Om de documenten in het echt in te bestuderen, kan het studiecentrum van Nieuw Land worden bezocht. Kijk op de site voor meer informatie.

Nieuw Land bewaart en beheert het grootste deel van de Flevolandse collecties. Aangesloten zijn onder meer het Rijk, de gemeenten Urk, Noordoostpolder, Dronten, Lelystad en Zeewolde, het Waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland. Uniek zijn de archieven - particulier en van overheden - die de basis vormen van onze kennis over het Zuiderzeeproject: tienduizenden foto's, documenten, kaarten, tekeningen en archeologische voorwerpen die bij de inpoldering van het gebied in de oude zeebodem werden teruggevonden.

Alle rechten voorbehouden