De dood van Jan Lely

1 geïnteresseerde

Jan Lely, de oudste zoon van Cornelis Lely, werd in 1930 directeur van de Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken. Vlak vóór het einde van de Duitse bezetting werd hij gedood bij een aanval van Britse vliegers op een spoorlijn. Zijn dochter Jeane Pieters-Lely vertelt:

Eerste pagina van de "Nota betreffende de oprichting van eene naamloze vennootschap voor het aannemen en uitvoeren van groote waterbouwkundige werken", in 1917 geschreven door Jan Lely en S. ten Bokkel Huinink.

Eerste pagina van de "Nota betreffende de oprichting van eene naamloze vennootschap voor het aannemen en uitvoeren van groote waterbouwkundige werken", in 1917 geschreven door Jan Lely en S. ten Bokkel Huinink.

Alle rechten voorbehouden

Hij was een serieuze man en ook een aardige huisvader. Wat ik er eigenlijk ook even bij moet vertellen en wat mij altijd erg aangrijpt, is de manier waarop hij is gestorven. Dit is omdat de manier waarop hij is gestorven niet erg bekend is.

Hij is op 20 maart 1945, kort voor het einde van de oorlog, op zijn fiets vertrokken naar een boer in Nootdorp om daar voedsel te gaan halen voor zijn kleinkinderen, die bij ons in huis waren. Toen hij dit had gehaald, is hij op de terugweg ergens in de buurt van de spoorlijn doodgeschoten. Waarschijnlijk is dit gebeurd door Engelse vliegers. Een vreemd idee, omdat dit juist de bevrijders waren. De reden tot het schieten kan worden gezocht in het feit dat er op die bewuste spoorlijn V1 en V2 raketten werden vervoerd op weg naar de lanceerinrichting. Dus de Engelsen waren bezig de treinen te bestoken en daarbij is mijn vader omgekomen.

Bron: R. van Loenen (red.), Zuiderzeewerken. Dl. III Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 2005.

Alle rechten voorbehouden