De dorsmachinist is de baas over het dorsen

Hoewel er in de Noordoostpolder in de ontginningsfase een strikte hiërarchie heerste, hadden lagergeplaatste medewerkers soms ook nog wel wat te vertellen. Oud-polderwerker Willem van der Sar:

Dorsen met hulp van locomobielen uit de Veenkoloniën

Dorsen met hulp van locomobielen uit de Veenkoloniën (Batavialand, album Nieuwburg).

Alle rechten voorbehouden

Het dorsen, dat zie ik Henk te Raa nog zo doen. Dan werden die dorskasten op ijzeren goten gezet vanwege het dansen van de dorskast, omdat hij werd getrokken door een trekker met een trekriem. Wanneer ze op die lange banen stonden, bleven ze vast staan. Met het verzetten van zo'n kast was dat wel eens moeilijk. Ik hoor het nog een opzichter zeggen tegen de machinist:

"Hoe lang duurt dat nog? Je bent al anderhalf uur bezig en nu duurt het nog zo lang voordat die kast op zijn plaats staat!"

Dat was een man die er geen moer van begreep! En die machinist zegt:

"Wij zijn drie kwartier bezig en over een half uur draait deze kast."

's Avonds ging diezelfde opzichter aan de inspecteur in Vollenhove vragen wat een dorsmachinist mag zeggen tegen een opzichter. Hij kreeg toen volop vrijheid. De dorsmachinist is de baas over het dorsen.

Bron: R. van Loenen (red.), Zuiderzeewerken. Dl. III Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 2005.

Alle rechten voorbehouden