Artikel

Cultuur Historisch Jaarboek 2014 ‘360° horizon’

Lelystad – Het einde van het jaar nadert en dat betekent: een nieuw Cultuur Historisch Jaarboek waarin wordt teruggekeken op het afgelopen jaar.

Het jaarboek voor 2014 heet ‘360° horizon’
en staat voor een groot deel in het teken van maritieme archeologie. Daarnaast zijn bijzondere artikelen over uiteenlopende onderwerpen als de Arische koeien in de Oostvaardersplassen en de rol van de kogge in de vroege Middeleeuwen opgenomen. Flevoland is met haar bijzondere geschiedenis een dankbaar onderwerp voor de wetenschap. 2014 is het jaar waarin meerdere onderzoeken door promovendi zijn afgerond. In ‘360° horizon’ zijn diverse artikelen met de uitkomsten van deze onderzoeken opgenomen. Het Cultuur Historisch Jaarboek is vanaf 12 december 2014 te koop in de museumwinkel van Nieuw Land en via boekwinkels in Flevoland

In het jaarboek beschrijft Nieuw Land onderzoeker Henk Pruntel de kogge en haar relatie tot de economische ontwikkeling van de steden rond de Zuiderzee. De vondst van de IJsselkogge in 2011 bij Kampen en de intentie om het scheepswrak te conserveren zijn de aanleiding tot dit artikel. Nieuw Land onderzoeker Remco van Diepen laat zien dat we over Flevoland nog niet alles weten. Met zijn bijdrage over Arische koeien in de Oostvaardersplassen en de bijzondere oorsprong van het Heckrund in het Interbellum en tijdens de Tweede Wereldoorlog weet hij de lezer te verrassen.

Wytze Stellingwerf, masterstudent Historische Archeologie en Mariska de Vos, maritiem archeoloog, analyseren de vondsten uit het achttiende-eeuwse scheepswrak OL79 dat in 2013 in Flevoland is opgegraven. Bijzonder hoogleraar Maritieme Archeologie André van Holk geeft de voorlopige resultaten van het onderzoek naar het zeventiende-eeuwse vrachtschip dat afgelopen zomer is opgegraven en Yftinus van Popta, promovendus Maritieme Archeologie, laat zien hoe scheepsrampen op de Zuiderzee zich veelal voltrokken in het eerste kwart van de twintigste eeuw.

Simon Verduijn, promovendus Bestuurwetenschappen, deed onderzoek naar strategieën voor beleidsveranderingen in het IJsselmeergebied en geeft ons zijn conclusies. Gert Kolstee e.a. laten zien hoe in Flevoland al vier boerderijenboeken tot stand kwamen en hoe een enthousiaste werkgroep er in 2014 in slaagde om ook nog een update te maken van de Domeinenkaart van 1997.

‘360° horizon’ is een uitgave van Nieuw Land. Het boek is vanaf 12 december te koop in de museumwinkel van Nieuw Land en bij Flevolandse boekhandels. De prijs per stuk is € 16,50.

Kijk voor meer informatie over Nieuw Land op www.nieuwlanderfgoed.nl.

Alle rechten voorbehouden