Artikel

'IJsselkogge', wrak en tentoonstelling te zien in Lelystad

Het wrak van de IJsselkogge dat door Batavialand geconserveerd wordt, is tijdens de Museumweek van 16 t/m 24 april te zien door publiek tijdens exclusieve rondleidingen in het conserveringsstation.

Na een succesvolle lichting van het 15de- eeuwse koggeschip uit de IJssel bij Kampen en het plaatsen van de kogge in het tijdelijke conserveringsstation van Batavialand, locatie Nieuw Land Erfgoedcentrum, is er vanaf heden ook een kleine tentoonstelling over de kogge te bezichtigen. De tentoonstelling ‘IJsselkogge’ gaat over de geschiedenis, de bouw en vaarroute van koggeschepen, maar ook over de ontdekking van de IJsselkogge, het onderzoek naar het wrak, de lichting en de conservering. Het wrak van de IJsselkogge dat door Batavialand geconserveerd wordt, is tijdens de Museumweek van 16 t/m 24 april te zien door publiek tijdens exclusieve rondleidingen in het conserveringsstation.

Tijdens werkzaamheden van Rijkswaterstaat in het kader van het project Ruimte voor de Rivier ontdekte men in de IJssel bij Kampen een scheepswrak. Na duikonderzoek bleek het te gaan om een omvangrijk en zeer goed gebleven scheepswrak van een kogge uit de eerste helft van de 15e eeuw. Er werden ook nog twee andere wrakken gevonden; een aak en een punter. Besloten werd om alle wrakken te bergen en - indien mogelijk - te conserveren.
Na drie maanden archeologisch onderzoek, de bouw van een constructie voor lichting en de bouw van een tijdelijk conserveringsstation, is de kogge in z’n geheel gelicht en in het conserveringsstation geplaatst. Nu wordt onderzocht of het hout van de wrakken zodanig is dat deze – voorzichtig - kan worden gedroogd. Als dit het geval is dan zal dit zo’n drie jaar in beslag nemen. Ook wordt bekeken welke restauratiewerkzaamheden nodig zijn om de wrakken tentoon te kunnen stellen.
Het publiek kan het conserveringsproject blijven volgen; tijdens de Museumweek van 16 tot en met 24 april door exclusieve rondleidingen en op termijn via een speciale publiekssluis. Bezoekers kunnen op locatie Nieuw Land Erfgoedcentrum vanaf heden een kleine tentoonstelling over kogges bekijken.

IJsselkogge, de tentoonstelling
Het enorme scheepswrak van de IJsselkogge dateert uit de hoogtijdagen van de Hanze. Kogges waren de vrachtschepen van late Middeleeuwen voor het vervoeren van waren naar steden aan de Noordzee en Oostzee. De tentoonstelling ‘IJsselkogge’ geeft informatie over kogges in het algemeen en gaat speciaal in op de IJsselkogge. Naast beeldmateriaal zijn er ook vondsten te bezichtigen, afkomstig uit een kogge die bij Almere is opgegraven. Ook is er een schaalmodel van een kogge, afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Aan de kust van Lelystad werken de Bataviawerf, Nieuw Land Erfgoedcentrum en het Maritiem Depot van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen in Batavialand. Na de start van een nieuw scheepsbouwproject door Batavialand in oktober 2015 is de tentoonstelling en de conservering van de IJsselkogge een volgende stap naar de totstandkoming van het erfgoedpark der Lage Landen.

Alle rechten voorbehouden