Het sluiten van de Vlieter

Tekst Grietje Bosker bij afscheid ir. J.C.N. Ringeling

In 1962 werd afscheid genomen van ir. J.C.N. Ringeling, hij ging met pensioen. Ter gelegenheid hiervan schreef Grietje Bosker, de dochter van aannemer Bosker, het volgende gedicht

vlieter

Sluiting van De Vlieter. Een kraagstuk is gedeeltelijk gezonken, 25 april 1932 (Batavialand, Verzameling J.C.N. Ringeling).

Alle rechten voorbehouden

28-05-1932

Het grote moment breekt aan,

kom, laten we daar henen gaan.

Trek de stoute schoenen en de kousen uit,

niets dat ons verlangen dan meer stuit.

We willen het zo heel graag mee beleven,

om het ook aan and'ren door te geven.

Al is de dijk nog zo moeilijk te begaan,

we blijven niet als een Jan Salie staan.

28-11-1962

Het is nu ruim dertig jaar geleden.

Miljoenen auto's zijn reeds langs de mooie baan gereden

van onze geliefde Afsluitdijk, zo hecht en sterk!

In alle delen van de wereld prijst men dit gigantisch werk

Op de Vlieter plaatste men een waardig monument

en als een trouwe wachter, het stoere beeld van onze grote ir. Lely op 't end.

Hulde, warme hulde aan de knappe denkers van weleer

van hun die bouwden deze trotse waterkeer.

Ir. Ringeling moge U nog velen dienen, met uw goede zaak

voor wegenbouw, en waterstaat!

Bron: Batavialand te Lelystad, Archief J.C.N. Ringeling, Tekst Grietje Bosker, bij Dit is uw leven 1962.

Het archief van J.C.N Ringeling is te raadplegen bij Erfgoedpark Batavialand. De inventaris vindt u hieronder. 

Alle rechten voorbehouden