Hans Brinker A Classic Dutch Story

Nieuwe tentoonstelling bij Batavialand in Lelystad

Hans Brinker.jpg

Hans Brinker: a classic Dutch story

Wie is Hans Brinker? En wie schreef voor het eerst het verhaal van Hans Brinker?

Hans Brinker is wereldwijd het icoon van Nederland Waterland. Het is de waterheld die door het steken van zijn vinger in een dijkgat een overstroming wist te voorkomen.

Tot eind oktober 2018 wordt in de Schatkamer van Batavialand een presentatie getoond over het succes van het verhaal van Hans Brinker. Getoond wordt de wisselende manier waarop hij steeds in beeld is gebracht en in hoeveel talen het verhaal over de hele wereld wordt verteld.

Alle rechten voorbehouden