Els van Hulten-Delfgaauw (1937-2019)

Els Delfgaauw werd in 1937 geboren in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Nadat ze aan een kweekschool haar diploma had behaald, gaf ze enige tijd les op een basisschool in Amsterdam. In 1960 haalde ze haar staatsexamen gymnasium en ging ze Duitse taal en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam studeren. In 1966 trouwde Els Delfgaauw met de sociograaf Michel van Hulten, hoofd van de afdeling Economisch en Sociografisch Onderzoek van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP). In 1968 verhuisde het echtpaar naar het nog jonge Lelystad.

Michel van Hulten was één van de oprichters van de Politieke Partij Radikalen (PPR). Ook Els van Hulten was lid van de PPR. Michel van Hulten nam in Lelystad het initiatief tot de oprichting van het Progressief Akkoord (PAK) Lelystad, een samenwerkingsverband van de lokale afdelingen van PPR, PvdA en D'66. Els van Hulten stelde zich namens het PAK kandidaat voor de eerste verkiezingen voor de Commissie van Advies Lelystad. Dit was een vertegenwoordigend orgaan dat Will Marie Otto, landdrost van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (en tevens directeur van de RIJP), van advies moest dienen als hij de taken uitoefende die in normale gemeenten door een gemeenteraad worden uitgevoerd.

Els van Hulten was van 1970 tot 1978 lid van de Commissie van Advies en haar opvolgster, de Adviesraad Lelystad. Van 1972 tot 1976 was ze ook lid van het Dagelijks Adviescollege (DAC) van het openbaar lichaam, dat de landdrost van advies moest dienen als hij zijn bevoegdheden van college van B&W uitoefende.

In 1978 vertrok de familie Van Hulten naar het buitenland. In 1989 keerden ze naar Nederland terug. Een jaar later rondde Els van Hulten haar studie Duits af. Daarnaast had ze veel bestuursfuncties. Zo werd ze in 1991 voorzitter van het bestuur van de Regionale Instelling Beschermd Wonen (RIBW) Flevoland. In de jaren 1997-2003 was Els van Hulten namens de PvdA lid van Provinciale Staten van Flevoland.

Batavialand te Lelystad beschikt over diverse archiefcollecties van Els van Hulten. Voor het raadplegen ervan kunt u een afspraak maken met het studiecentrum: studiecentrum@Batavialand.nl.