"Een wonderlijk gezelschap"

De Commissie van Advies van het openbaar lichaam ZIJP

Het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders had niets te zeggen over ruimtelijke ordening. Hetzelfde gold dus voor de Commissie van Advies, de voorloper van de gemeenteraad. Voor ambtenaren en commissieleden was dit een vreemde gewaarwording. Jan Lindhout kwam in 1964 vanuit Alphen aan de Rijn naar Dronten, waar hij adjunct-secretaris van het openbaar lichaam werd. Lindhout vertelt:

Otto Lindhout v Aalderen

Will Marie Otto, geflankeerd door Klaas van Aalderen, secretaris en plaatsvervangend landdrost, en Jan Lindhout, adjunct-secretaris, tijdens een vergadering van de eerste commissie van advies van Lelystad (foto Henk Hutten, collectie Batavialand).

Alle rechten voorbehouden

Toen ik [...] arriveerde, op 1 september 1964, maakte ik kennis met een landdrost-directeur, de plaatsvervangend landdrost Van Aalderen en een benoemde Commissie van Advies. Daar zat een huisarts in, een bankdirecteur en naar ik meen ook een pachter van een boerderij. Dat vond ik een heel wonderlijk gezelschap. Bovendien ging het hoofdonderwerp over de fluoridering van het drinkwater, wat in feite weer een taak was van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, want die hadden het pompstation van de drinkwatervoorziening in handen. [...]

Eind 1965 waren de eerste verkiezingen in Dronten. Tegelijkertijd zat Lelystad eraan te komen. In 1967 [...] arriveerden de eerste inwoners in de nieuwe stad. Intussen was Dronten nog steeds een onderdeel van het openbaar lichaam. Dat duurde tot 1 januari 1972. Met het gevolg dat wij eigenlijk in Lelystad nog geen dagelijks bestuur konden hebben. Want dat was maar vermoeiend en verwarrend. We hadden het al druk genoeg om Dronten af te splitsen van het openbaar lichaam. Dus toen op 1 januari 1972 de gemeente Dronten was ontstaan, kon er onmiddellijk worden begonnen met de instelling van een Dagelijks Adviescollege. Die kreeg in feite de taak van een college van B&W. Met de bekende uitzondering.

Bron: Batavialand te Lelystad, Audiovisueel Archief, Interview met J.M. Lindhout, 19 augustus 2010. 

Alle rechten voorbehouden