David van Gennep

David van Gennep studeerde in 1989 af als bioloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na zijn afstuderen werkte hij enkele jaren voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Sinds 1991 is hij betrokken bij Stichting AAP, opvang voor uitheemse dieren, in Almere. Sinds 1995 is Van Gennep directeur van Stichting AAP.