Heimwee naar de Rijksdienst

"Het gaat niet goed"

De IJsselmeerpolders werden in cultuur gebracht door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. De Rijksdienst bestond tot 1989. Andere instellingen, zoals de provincie Flevoland, namen de taken van de RIJP over. Veel oude medewerkers van de RIJP hebben heimwee naar de tijd waarin de dienst de scepter zwaaide over de polders. Oud-gedeputeerde Andries Greiner vertelt:

Smedinghuis

Het Smedinghuis, jarenlang hoofdkantoor van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (foto RIJP).

Alle rechten voorbehouden

Het moet heerlijk zijn geweest te werken voor de Rijksdienst. Het was een staat in de staat, of eigenlijk een soort vrijstaat in de staat. Er was veel geld. Er kon van alles. Onlangs nam Jacques Timmers afscheid van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, en hij was de laatste RIJP-er. Eigenlijk vonden alle RIJP-ers dat hun opvolgers het niet goed deden. Ze zochten elkaar op en zeiden dat ook tegen elkaar, meewarig om zich heen kijkend:

“Het gaat niet goed.”

Want er moesten grootse en meeslepende plannen worden ontwikkeld. Maar de situatie was natuurlijk helemaal veranderd. Ik ben acht jaar gedeputeerde geweest. We hadden bij de provincie natuurlijk ook ambtenaren die stamden uit de RIJP. Ze hadden uitsluitend heimwee naar de RIJP, en legden ook voortdurend uit dat het zo terecht was dat zij heimwee hadden naar de RIJP. Maar wij hadden natuurlijk inmiddels gewoon een Provinciewet te gehoorzamen, en een heel beperkt budgetje in vergelijking tot de RIJP. “Niks mee te maken, groots en meeslepend!” Interessante discussie. Die generatie is aan het verdwijnen.

Bron: Batavialand te Lelystad, Project Genootschap Flevo, Interview met Andries Greiner, 14 februari 2013.

Alle rechten voorbehouden