Ton Boot

Ton Boot, geboren in Noord-Brabant, groeide op in de Wieringermeer. Daar was zijn vader werkzaam als boer op een Staatsbedrijf (later Bedrijf in Eigen Beheer genoemd). Boot volgde de Middelbare Landbouwschool, omdat hij in aanmerking wilde komen voor een Bedrijf in Eigen Beheer. In 1969 verhuisde hij naar Oostelijk Flevoland om dichter bij de uitgifte te zitten. Uiteindelijk trad hij in dienst van Jan Maris, destijds een van de grootste loonwerkers van Europa.