“250 duiven op het tableau was heel gewoon”

Volop wild in de begindagen van Zeewolde

Jannie Tuin-Klok ging in 1980 met haar echtgenoot, die jachtopziener was, wonen aan de Flediteweg in de huidige gemeente Zeewolde. Ze woonden in één van de twee huizen op het terrein van het drinkwaterstation. Wild was er destijds volop in Zuidelijk Flevoland, en iedereen met een jachtakte kon zich aanmelden bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders met het verzoek op reeën, fazanten of duiven te mogen schieten. Jannie Tuin-Klok vertelt:

reeën in polder

Reeën in een polderlandschap (collectie Batavialand).

Alle rechten voorbehouden

Toen het hier allemaal nog van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders was, kon iedereen zich inschrijven: per dag, per jacht, per ree. Iemand die een jachtakte had, kon een jachtdag aanvragen bij de Rijksdienst. Dan kon je ’s winters op fazanten schieten, of op duiven, eenden of een ree. De reeën gingen per stuk, de fazanten - toen waren er nog volop fazanten - gingen per dag of jacht. Met duiven of eenden gingen het hetzelfde.

De dieren liepen rondom ons huis. Toen wij er kwamen wonen was alles echt puur wild. Er werd niet uitgezet. Dat mag nu ook niet meer; toen mocht het wel, maar daar werd niet aan gedaan. Mijn man had een voeremmertje in de boom gehangen en dan hadden wij per dag tachtig fazanten in de tuin. Maar ik denk dat het in 1985 al over was. Dat ging per jaar heel snel achteruit. Toen kwamen er al geen fazanten meer, want toen kwamen de vossen opzetten en was het afgelopen met de fazanten. Dat is heel hard achteruitgegaan, in enkele jaren tijd. Maar in de begindagen: als je een jachtdag op duiven had, dan was het heel gewoon om 250 duiven op het tableau te hebben.

Prins Bernhard kwam ook jagen. Ik heb ook nog wel uitnodigingen en kaarten over welke gasten hij had. Dat ging heel officieel natuurlijk; leuke kaarten met alle gasten erop. Dat was wel heel bijzonder. Maar toen de fazantenjacht terugliep, kwam hij ook niet meer. Ik denk dat het in 1985 wel afgelopen was. Hij kwam echt voor het aantal.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, project Oral History Zeewolde, interview van Sjoukje Jager met Jannie Tuin-Klok, 18 maart 2019.

Alle rechten voorbehouden

Media

Fragment Jannie Tuin 7