Netverzwaarders, mammoetbotten en kanonskogels

Archeologische vondsten als tuinornament

Jannie Tuin-Klok ging in 1980 met haar echtgenoot, die jachtopziener was, wonen aan de Flediteweg in de huidige gemeente Zeewolde. Ze woonden in één van de huizen op het terrein van het drinkwaterstation. Bij de ontginning van dit gebied werden allerlei archeologische vondsten gedaan, zoals ook elders in Flevoland.

Opgraving OZ 69

Scheepsopgraving op kavel OZ 69, het terrein van het drinkwaterstation. Het betreft een waterschip, een groot vissersschip, dat midden 17de eeuw is gebouwd. Op de foto de achterdekconstructie met dekliggers en luikopening, mei 1976 (foto Van Dijk, collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Alle rechten voorbehouden

Er lag ook een schip bij het pompstation. Er was een schip dat ze hebben opgegraven. Daar heeft ook zo’n markeringspaal gestaan. Als er geploegd werd ging ik, zo gauw de mensen van het land waren om naar huis te gaan, met m’n autootje de Bingelweg op om de veldkeien eraf te halen. Die gooiden ze allemaal op het Bingelweggetje. Dan verzamelde ik veel van die veldkeien, en die nam ik mee. Maar er zaten ook kogels tussen, stenen kogels. Het waren echte stenen, ronde kogels, waarmee is geschoten, vanaf de kant op de schepen, misschien vanuit Nijkerk. Het waren duidelijk kogels, en het waren er meerdere!

Je vond ook de stenen waarmee de netten zijn verzwaard, van die stenen met een ijzer eromheen of waar een gat in was geboord dat dan was volgegoten, met een ring eraan. Die hebben we ook plenty gevonden. We hebben ook een stuk van een mammoettand gevonden. Die heeft onze kleinzoon nog. Het is een stuk van de punt.

Alles wat boven kwam, haalden ze eruit en dat gooiden ze dan aan de kant. Alles wat de machines kon beschadigen moest uit de grond. Dat haalden ze eruit, dat gooiden ze dan op een hoop, en dan werd dat opgehaald. Ik weet niet wat ze daar mee deden, maar ik ging dan met mijn auto ernaartoe en haalde wat stenen op. En zo versierde ik mijn tuin…

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, project Oral History Zeewolde, interview van Sjoukje Jager met Jannie Tuin-Klok, 18 maart 2019.

Alle rechten voorbehouden

Media