Koos Rietkerk (1927-1986)

Jacobus Gijsbert (Koos) Rietkerk werd geboren te Boskoop. In de jaren 1967-1986 was hij enkele malen lid van de Tweede Kamer namens de VVD. In de jaren 1977-1981 was Rietkerk fractievoorzitter. Zijn Kamerlidmaatschap werd onderbroken in de jaren 1971-1973, toen hij staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de kabinetten-Biesheuvel I en II was.

In 1982 werd Rietkerk minister van Binnenlandse Zaken in het eerste kabinet-Lubbers. Als zodanig was hij fungerend Commissaris van de Koningin in de niet-provinciaal ingedeelde gebieden in de Zuidelijke IJsselmeerpolders: de gemeenten Dronten en Lelystad en het openbaar lichaam ´Zuidelijke IJsselmeerpolders´. Uit dit laatste gebied ontstonden in 1984 de gemeenten Zeewolde en Almere.

Rietkerk diende als minister een wetsvoorstel in dat voorzag in de samenvoeging van de gemeenten Urk, Noordoostpolder, Dronten, Almere, Zeewolde en Lelystad tot de provincie Flevoland. Dit wetsvoorstel werd uiteindelijk aangenomen. Enkele weken na de proclamatie van de provincie overleed Rietkerk onverwacht aan een hartstilstand.