Op de lagere landbouwschool in Steenwijk

1 geïnteresseerde

Lucas Vredeveld vertelt:

Steenwijk

Het centrale plein in Steenwijk in 1972. (foto J.U. Potuyt, collectie RIJP).

Alle rechten voorbehouden

Vroeger ging je acht klassen naar de lagere school. Dan ging ik naar Steenwijk naar de lagere landbouwschool, het eerste jaar drie dagen in de week. En daarna was er maar één dag in de week naar school. De andere tijd was je aan het werk. Dus ik werk eigenlijk al vanaf 1952 in de landbouw, dat is dus eigenlijk best al een mooie periode. Naar de school in Steenwijk gingen we op de fiets, en als het heel hard vroor, dan mochten we een keer met de bus. De wegen waren in die tijd vrij gebrekkig. Van Blokzijl naar Steenwijk, dat was niet zo als nu over een prachtig mooie asfaltweg, maar dan ging je door de bush bush over zandweggetjes enzovoort, maar daar is toen al vrij snel een straat gekomen. Dan ging het al weer beter. Het was daar een totaal ander landschap als deze polder. Met een ander soort grond, veel riet enzovoort.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, Interview van Willy Heukers - ten Bosch met Lucas Vredeveld, 11 februari 2008.

Alle rechten voorbehouden