Een prachtig landschappelijk element

Het open middengebied van Zuidelijk Flevoland

Karel Wethmar, één van de ontwerpers van Zeewolde, vertelt hoe het grote agrarische middengebied van Zuidelijk Flevoland is ontstaan.

Open landschap Zuidelijk flevoland

Weidebedrijven bij de Vogelweg en Ooievaarsweg, 1983 (foto D. Huizinga, collectie RIJP).

Alle rechten voorbehouden

De gemeente was daar ook wel bij betrokken, maar het was natuurlijk voor een belangrijk deel al ontstaan. Het polderlandschap in dat gebied was in die zin uniek dat de kavels ook een stuk groter waren. Dus het aantal boerderijen is natuurlijk veel kleiner dan in de Wieringermeer, de Noordoostpolder en ook wel in Oostelijk Flevoland. Het was echt een groot open gebied, met vergezichten die toch vrij uniek waren in Nederland. Daar is op verschillende manier aan geknabbeld. Dat vind ik toch wel zonde.

We hebben in Nederland natuurlijk het Groene Hart, maar dat is ook niet zoveel meer. Dat stuk Flevoland, dat open middengebied in Zuidelijk Flevoland, was toch wel een prachtig landschappelijk element. Je kunt er natuurlijk best wel kanttekeningen bij plaatsen; doordat het ontzettend agrarisch gebruikt werd, was het wat betreft fauna minder. Maar goed, het wuivende graan en in de beginperiode zelfs de koolzaadvelden waren natuurlijk toch prachtig.

Maar het hele grote stuk open gebied dat nog bestaat, is natuurlijk nog steeds enorm mooi als je dat landschappelijk bekijkt. Als je ziet hoe daar de landbouw wordt uitgeoefend: grootschalig en in oogsttijd de combines die in slagorde over de landerijen rijen. Dat is natuurlijk prachtig, en dat kom je in Nederland niet veel tegen.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Marina van Arendonk met Karel Wethmar, 16 juli 2019.

Alle rechten voorbehouden