Biddinghuizen aan het water

Plannen van de RIJP zijn achterhaald

Als lid van de Adviesraad van het openbaar lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders' heeft Wim Revet er wel eens voor gepleit Biddinghuizen deels aan het Veluwemeer te situeren. Achteraf is het jammer dat dit niet is gebeurd.

Luchtfoto Biddinghuizen

Biddinghuizen vanuit de lucht, 1972 (foto J.U. Potuyt, collectie RIJP).

Alle rechten voorbehouden

Ja, daar heb ik destijds als lid van de Adviesraad nog wel voor geijverd. Toen stonden hier nog maar een paar woningen. Toen heb ik ervoor gepleit om een lintdorp te bouwen. De kerk halverwege de Bremerbergweg, een winkelcentrum en dan een directe verbinding met het Veluwemeer. Dat heeft het niet gehaald. Ik ben weggehoond in de vergadering, zo van: “Jij met je gekke ideeën altijd.” Maar het zou mooi geweest zijn als het dorp aan het water zou hebben gelegen.

Een beetje gechargeerd gezegd: de Rijksdienst, die de plannen ontwikkelde, zette die al in de oorlog op papier. Want zolang moet je vooruit denken. Het waren allemaal, gechargeerd gezegd, bij de Rijksdienst mensen uit Wageningen, dus boeren, die dat gingen doen. Die keken naar de landbouw en zeiden: “Hier de dorpen en daar de landbouw eromheen.” Maar dat is helemaal achterhaald. Het gaat nu om heel andere dingen. Het gaat nu om de dienstverlening. De recreatie zal hier een belangrijke werkgever zijn.

Bron: Batavialand te Lelystad, project 50 jaar OFW, interview met Wim Revet, 2 oktober 2018. 

Alle rechten voorbehouden