Trek geld uit voor mooie dingen

Discussies rond kunst en cultuur in Zeewolde

Hilly Nieuwenhuis-Polling vestigde zich in 1982 met haar gezin in het buitengebied van Zeewolde. Ze was jarenlang maatschappelijk actief, onder meer als lid van de kerkenraad en als wethouder. Zeewolde is een mooi dorp geworden en Hilly is er trots op dat ze dat mede heeft helpen opbouwen. Helaas gaat niet iedereen zorgvuldig met die erfenis om.

Sea Level2

Sea Level, het befaamde landschapskunstwerk van Richard Serra in Zeewolde (collectie J. Poelhekke).

Alle rechten voorbehouden

Dat hebben we toch maar gedaan. Het zijn allemaal nieuwe huizen, dus ja, wat dat betreft... Karaktervol? Ja, het is van deze tijd. Het is geen oud dorp met karakter wat dat betreft. Wat ik zorgelijk vind is het hele winkelgebeuren en de centrumontwikkeling. Dat vind ik wel jammer. Dat doen we met z’n allen. Het zal een spanningsveld blijven denk ik, hoe je dat op zou moeten lossen. En verder is alles er, sport, alle ruimte.

Wat ik wel jammer vind nu - dat is echt waar - is het hele verhaal rond de Verbeelding. Ik was betrokken bij de totstandkoming ervan. Het is zo’n mooi gebouw, en die Kunstbaan, dat is wat Zeewolde heeft en niemand anders. Dat is ieder jaar bij de begroting weer een discussiepunt. En dan denk ik:

"Mensen, kijk nou ook eens verder dan alleen maar de inrichting van het dorp in huizen enzovoorts, maar trek nou eens geld uit voor onze kunstobjecten die we ook hebben."

Dat vind ik jammer, dat daar geen aandacht aan wordt geschonken, dat er geen geld voor is. Die discussies erover.... soms denk ik:

"Je moet je schamen. Wat wil je nou? Alleen maar mopperen dat het niet leuk is en dat we dit niet hebben en dat niet hebben. Ga daar nou eens voor. Trek nou eens geld uit, dat we ook iets moois hebben dat we willen bewaren voor de toekomst."

[...] Ik vind het wel een heel mooi gebied, als je hier loopt zo langs het water. Die muur van Serra, zorg er nu eens voor dat het wordt bewaard en dat er wat mee gebeurt en dat er geld voor is. En niet steeds dat geëmmer van: "Het kost zoveel, dat kun je beter aan gezondheidszorg uitgeven." Ja, zo kan je van alles bedenken. Logisch is dat dat daar allemaal geld voor moet komen, maar dit is een punt apart. En dat mis ik op de begrotingen.

We hebben toen hele goeie architecten gehad, dus dan denk ik: "Wees er dan ook zuinig op." De gang van zaken rond de bibliotheek is er wel een voorbeeld van dat het niet gegaan is zoals we dachten dat het zou gaan. Dat vind ik ook heel erg jammer, dat de bibliotheek daar toen weg is gegaan. De één vindt het mooi, de ander vindt het niet mooi, daar moet het niet over gaan. Het is een object, en dat moet je behouden.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Jan Douma met Hilly Nieuwenhuis-Polling, 8 november 2019.

Alle rechten voorbehouden