Roel de Wit (1927-2012)

Roelof Josephus (Roel) de Wit werd geboren in Amsterdam. Hij studeerde biologie aan de Gemeentelijke Universiteit aldaar. Deze studie combineerde De Wit met een parttimefunctie op het secretariaat van de Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming. Na zijn afstuderen werd De Wit secretaris-penningmeester van de Contact-Commissie.

In 1958 werd De Wit namens de PvdA gekozen tot lid van Provinciale Staten van Noord-Holland. Deze functie zou hij tot 1976 vervullen. In 1962 werd hij ook gekozen tot lid van de gemeenteraad van Amsterdam. In de jaren 1965-1970 was De Wit wethouder Publieke Werken, Stadsontwikkeling en Agglomeratievraagstukken. In 1970-1976 was hij burgemeester van Alkmaar. Van 1976 tot 1992 was hij Commissaris van de Koningin in Noord-Holland.

Naast zijn functies in het openbaar bestuur vervulde De Wit vele andere bestuursfuncties, vooral op het terrein van de natuurbescherming en de ruimtelijke ordening.

Batavialand in Lelystad heeft een archief van R.J. de Wit in zijn collectie. De plaatsingslijst vindt u hieronder.