Lambertus Postma (1916-2008)

Lambertus Rudolphus Postma werd geboren in de Friese gemeente Aengwirden (tegenwoordig een deel van Heerenveen). In 1928 verhuisde hij met zijn ouders naar Kuinre. In 1940 trad hij als kamphulp in dienst van de Rijksdienst voor de Werkverruiming. Hij werkte aanvankelijk in kamp Kuinre. Later werd hij overgeplaatst naar andere arbeiderskampen in de Noordoostpolder (die inmiddels door de Directie van de Wieringermeer werden beheerd), waar hij onder meer als kok en kampbeheerder werkte. 

Na de Tweede Wereldoorlog werkte Postma enige tijd in Friesland. Begin jaren zestig keerde hij terug naar de Noordoostpolder. Hij had enkele jaren een pension in Kraggenburg, waar hij ook woonde.