Martinus Gijsbertus Beijerinck

Waterschrijver

Kaart_van_de_Rivier_de_Maas_voor_Rotterdam_ter_verklaring.

'Kaart van de Rivier de Maas voor Rotterdam ter verklaring van het Ontwerp tot Indijking en Vergroting der Stad, 30 Augustus 1834'. Makers zijn M.G. Beijerinck (1787-1854) en Pieter Caland (Nationaal Archief, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44641132).

Beijerinck, Martinus Gijsbertus (vader van Willem Frederik Adolph Beijerinck; Lent 4 april 1787 - Hoorn 7 dec. 1854), landme­ter, ingenieur. Vervulde bij de waterstaat verschillende functies vanuit diverse standplaat­sen: Kampen, Arnhem, Nijmegen, Zwolle en Den Haag. Verrichtte afvoermetingen op de grote rivieren en publiceerde: Onderzoek aangaande de theorieën omtrent de beweging des waters in kanalen, of de vermogens der rivieren, welke het noordelijk gedeelte der Nederlanden doorstroomen (1829). Ref.: JCBG, NBW1.

Alle rechten voorbehouden